הכנס שם
הכנס טלפון
אימייל
captcha
הקלד קוד

בדיקת פוליגרף

לעיתים קרובות במסגרת חקירות פרטיות אנו  נעזרים במכשיר הפוליגרף – "מכונת אמת" לבדיקת מהימנותם של נחקרים.
מכשיר הפוליגרף אינו מהווה תחליף לחקירה, אך הוא משמש ככלי עזר נוסף לבדיקת מהימנותו של נחקר.
בחקירות ביטוח נהוג לבקש את הסכמתם של המבוטחים/הנחקרים להיבדק בפוליגרף.
חברת הביטוח מבקשת להחתים את הנחקר/מבוטח על טופס שבו הוא מסכים כי ממצאי הבדיקה יהוו ראיה בבית המשפט, או לחילופין, ישמשו את חברת הביטוח כראיה חד משמעית האם לשלם את התביעה, או לדחות אותה.
מכשיר הפוליגרף בודק את התגובות הפיזיולוגיות הלא רצוניות של הנחקר במהלך התשובות שהוא נותן למספר שאלות אותן הוא נשאל.
הנחקר נשאל בין היתר גם שאלות שאינן קשורות לאירוע נשוא החקירה, במהלכן נמדדות הרמות של הנשימה, הדופק, ההזעה וכיוצ"ב.
לאחר מכן נשאל הנחקר מספר שאלות הרלוונטיות לחקירה ואז נמדד ההבדל בתגובותיו לשאלות בהן הוא דובר אמת ובין אלו בהן הוא משקר.
רמת הדיוק של הפוליגרף שנויה במחלוקת ואין מדובר בראיה קבילה בבית המשפט אלא אם כן הנחקר נתן את הסכמתו לכך, בהליך אזרחי בלבד.
בדיקות הפוליגרף משמשות גם לבדיקת מהימנותם של עובדים העומדים להתקבל למקום עבודה חדש.
במקומות עבודה בעלי אופי רגיש וסודי, עוברים העובדים בדיקות פוליגרף תקופתיות, ע"פ הסכמתם וידיעתם מראש כי כך מחייב התפקיד.

משרד חקירות יכול לספק שירותי פוליגרף למגזר הפרטי והעסקי לסייע לכם לקבל החלטה טובה יותר.

משרד חקירות מ.ח.א.