הכנס שם
הכנס טלפון
אימייל
captcha
הקלד קוד

חקירות כלכליות ואיתורים

חקירות כלכליות נערכות לאיתור עסקיו ורכושו של החייב.
תחום זה נפוץ מאוד בקרב עורכי הדין העובדים עבור הבנקים בארץ.
משרד מ.ח.א חקירות עוסק בעיקר בתחומי החקירות הכלכליות הבאים:

חקירות כלכליות מצומצמות

כוללת בד"כ את אתור המען של החייב, איתור מקום עבודתו, אתור רכב בבעלות ונדל"ן.

חקירות כלכליות מקיפות

כוללת חקירה "כלכלית מצומצמת", בתוספת של אתור רכב בשימוש ואיתור חשבונות בנק.

חקירות כלכליות מורחבות

כוללת חקירה "כלכלית מקיפה", בתוספת איתור זכויות כספיות בחברות הביטוח השונות ואיתור תביעות שהוגשו בבתי המשפט השונים.

חקירות הכלכליות נפוצות מאוד גם בשוק הפרטי, כאשר בעלי עסקים וחברות "נכוו" ע"י לקוחות שונים שאינם משלמים להם ולצורך כך נדרשת חקירה לאיתור נכסיו של החייב.

לצורך ביצוע החקירה, נדרשת עבודת שטח מקיפה במהלכה יוצא הבלש לשטח ומנסה לדלות ממצאים מפי שכנים, בעלי עסקים סמוכים וכד'.

החוקר בונה לעצמו "סיפור כיסוי" ובמסגרת זו מנסה לדובב את הנחקר ולדלות ממנו פרטים נוספים.
כגון עסקים נוספים או נכסים שיש בבעלותו, קשרים אם אנשי מפתח רלוונטיים, הצעות עסקיות וכו'.

חשוב לדעת: במסגרת החקירה בכיסוי חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש בכיסוי של נושא משרה רישמי.

משרד חקירות מ.ח.א.