הכנס שם
הכנס טלפון
אימייל
captcha
הקלד קוד

איתור זכויות כספיות

זכויות כספיות גופים פיננסיים

במסגרת חקירות כלכליות אותן משרד החקירות שלנו מבצע עבור הבנקים השונים, אנו נדרשים לאתר זכויות כספיות שנצברו לטובת החייבים השונים בקרב חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים בארץ.

בעבר הוחזקו קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וכו', בקרב הבנקים השונים אך מאז הרפורמה שנערכה בשנת 2008, נרכשו הקרנות וקופות הגמל על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

במסגרת החקירה אנו בודקים באיזה מהגופים הנ"ל נצברו לחייב זכויות כספיות.

הבדיקות מבוצעות בשיחות בכיסוי ו/או מתוך מאגרי מידע למיניהם הגלויים לציבור.

זכויות כספיות תיקי גירושין

המידע הנ"ל, חשוב גם במסגרת תיקי גירושין. במהלך הדיונים בגין בני הזוג לצורך חלוקת הרכוש ואיזון המשאבים ביניהם. יש צורך לבדוק האם הבעל ו/או האשה מסרו את כל המידע הנדרש, או שמא חלק מהכספים לא ניתן לגביהם דיווח והם הוסתרו מבן הזוג השני.

במסגרת החקירה אנו בודקים את אמיתות המידע שנמסר על ידי הבעל ו/או האשה וחוקרים לעומק האם הנתונים שהם הגישו, הם אכן נכונים.

יש לציין כי מהניסיון הרב שצבר משרדינו בטיפול בתיקי גירושין, קיימים פערים גדולים בין הסכומים עליהם דווח אחד מבני הזוג לבין הסכומים הקיימים בפועל.

לעיתים רבות , פונים אלינו חלק מהלקוחות כאשר אין להם כל מידע מוקדם לגבי הכספים אותם צבר בן /בת הזוג במהלך שנות הנישואים ואנו נדרשים לבצע חקירה מלאה לאיתור הזכויות הכספיות שנצברו לאחד מהם.

מיותר לציין, כי במסגרת של "איזון משאבים" בין בני הזוג, יש חשיבות גדולה מאוד לממצאי החקירה שלעיתים הם עשויים  להטות את הכף לטובת אחד מבני הזוג באופן משמעותי. המה ומדובר בסכום של מאות אלפי שקלים.

משרד חקירות מ.ח.א.