הכנס שם
הכנס טלפון
אימייל
captcha
הקלד קוד

מודיעין עיסקי סיפורי מקרה

ספור מקרה (1):

חברה בינלאומית המנהלת סניף גדול בישראל, חשדה שמנהליה בארץ עושים יד אחת עם מפיץ גדול שלהם ע"מ להונות את החברה האם.

מעקבים שנערכו אחרי מנכ"ל החברה, הוכיחו קשר הדוק עם אחד המפיצים הגדולים, בלויים משותפים, כולל עם נערות ליווי, שבחקירה שעשינו נמצא כי המימון להן בא ע"ח אותו מפיץ.

ע"מ להסוות את התשלומים העודפים נערכו רישומים כוזבים, שמאוחר יותר, עת נפתח נגדם תיק פלילי, סעיף העבירה הפלילית היה בין היתר "רישום כוזב במסמכי תאגיד".

ספור מקרה (2):

הגיע אלינו מידע, כי עובד ותיק האחראי על המשלוחים במפעל גדול, מנצל את תפקידו לצורך גניבת מוצרי המפעל.

הסחורה מצאה דרכה לשווקים ניידים ושווקים בכפרים ערביים ונמכרה שם במחיר הזול בעשרות אחוזים מאותה סחורה שנמכרת בחנויות מורשות.

חקירתנו העלתה, שאותו עובד מזייף את רישומי ההחזרות, רושם על הרבה מוצרים שהושמדו וכך מאפשר הוצאת של מוצרים בעלי תוקף קצר או שתוקפם פג ששווקים הנ"ל, בהם לא מקדישים תשומת לב לפרטים כאלה.

הצלחנו לקבל שם ומס' נייד של אחד ממפיצי הסחורה הגנובה ובשיחה עימו בכיסוי, שהוקלטה כמובן, הוא קשר את אותו עובד למעשה הגניבה.

ספור מקרה (3):

חקירה שלנו בנושא הביאה אותנו לחקור בכפרים הערביים במרכז הארץ, הסמוכים לברטעה. למי שאינו יודע ברטעה נחצית בין החלק הישראלי לחלק הפלסטיני, ללא כל גבול או גדר הפרדה וחביבה על הגנבים, שמעבירים כך את הסחורה הגנובה בקלות מישראל לשטחי הגדה. ברטעה עצמה מלאה מחסנים עם סחורות שונות בהם חקרנו ולא מצאנו את הסחורה הגנובה.

הגנבים היו בעלי עבר פלילי עשיר, שירדו למחתרת.

נצלנו את קשרינו הן עם הרשויות ברשות הפלסטינית מצד אחד ועם נהגים-מובילים של סחורות שונות מצד אחר, כדי לחקור לעומק.

כמו-כן בדקנו אם קונים של אותה סחורה ממקורות רשמיים, הפסיקו או הקטינו מאוד את רכישותיהם מאותם ספקים.

משרד חקירות מ.ח.א.