Tag Archives: איתור מען

חקירות לאיתור כתובת מגורים

חקירות לאיתור מען מגורים נפוצים מאוד במסגרת חקירות כלכליות, כאשר משרד חקירות נשכר לאתר את כתובתו של חייב. חקירות אלו לרוב מוזמנות על ידי עורכי דין העובדים עבור הבנקים בארץ.

חקירה מסוג נדרשת כאשר חייב לעסק לבנק או לאדם פרטי נעלם מבלי לשלם את חובו על מעבר לדירה אחרת

אנו ב – מ.ח.א מתמחים בחקירות פרטיות וברשותנו הניסיון הכלים הדרושים כדי לבצע חקירת לאיתור כתובת מגורים על הצד הטוב ביותר.

אנו עובדים בתחום זה עם הארגונים והבנקים הגדולים במשק כמו הבינלאומי, בנק דיסקונט ועוד,